Progress Report

Weekly
Report

Download

Monthly
Report

Download

Quaterly
Report

Download

Yearly
Report

Download

स्वत: प्रकाशन हुने सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण
Report

Download

स्वत:प्रकाशन हुने सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण
Report

Download

***************

Senior Labour Officer, Biratnagar, Morang, Nepal

“हामी घुस खादैनौ तपाई घुस दिन आउनुभएको भए उल्टो कारवाहीमा पर्नु होला । हजुर सावधान ”

“म भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचारी लाई देखी सहन्न ” ——के पी शर्मा ओली