Downloads

Form 1

Application Form for Labour Permission

Download

Form 2

Application Form for Permission to Supply Workers

Download

Form 3

Application Form for Tourist Leave

Download

Form 4

Application Form for Demand Letter

Download

Form 5

Application Form for Leave

Download

*****************

Senior Labour Officer, Biratnagar, Morang, Nepal

“हामी घुस खादैनौ तपाई घुस दिन आउनुभएको भए उल्टो कारवाहीमा पर्नु होला । हजुर सावधान ”

“म भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचारी लाई देखी सहन्न ” ——के पी शर्मा ओली